| Exterieur

DORPELS


Een dorpel is een element dat een aanzienlijke hoeveelheid water ontvangt, omdat hij gelegen is onder een waterdicht vlak (raam + beglazing). Alle regenwater dat op dit oppervlak valt, moet via de dorpel worden afgevoerd. De dorpel heeft als taak dit water weg te houden van het eronder gelegen metselwerk.

De minimale vereisten waaraan daarom een dorpel moet voldoen:
- voldoende helling (min. 5%) naar buiten hebben om het afstromen van het water te vergemakkelijken
- minimum 5 cm buiten het gevelvlak steken en voorzien zijn van een druplijst om een waterkering te vormen
- zijdelings in het metselwerk ingewerkt zijn over een diepte van minimum 5 cm om waterdoorsijpeling tussen dorpel en metselwerk te voorkomen

De ideale dorpel is:
- voorzien van een opkant, voor een doeltreffende waterdichting
- voorzien van een kussen aan elke zijkant voor een goede integratie in het metselwerk en om te vermijden dat water tegen het metselwerk wordt gedreven
- bij een dorpel uit twee delen moet de voeg tussen de twee elementen waterdicht gemaakt worden (bv. een elastische kit) of plaatst men een drupsteen onder de voeg
Bron: WTCB Technische Voorlichting 188 en WTCB Kursus Konferentie 42

 

Verdere informatie per type dorpel kan U hieronder bekomen door de technishe fiche te downloaden:
 
 • VLAKKE DORPELS → Technische fiche
 • VLAKKE DORPELS "STANDAARDBREEDTE 18CM" → Technische fiche
 •  
 • VLAKKE DORPELS MET OPKANT Technische fiche
 • VLAKKE DORPELS MET OPKANT "STANDAARD" Technische fiche
 •  
 • GARAGEDORPELS → Technische fiche
 • GARAGEDORPELS "STANDAARD" → Technische fiche
 • GARAGEDORPELS MET OPKANT → Technische fiche
 •  
 • AFWATERENDE DORPELS ZONDER KUSSENS → Technische fiche
 • AFWATERENDE DORPELS MET KUSSENS → Technische fiche
 

DEUROMLIJSTINGEN

 
 • ATHENA  Technische fiche
 • BRUGGE  Technische fiche
 • CAMBRIDGE  Technische fiche
 • CELTIC  Technische fiche
 • CHELSEA  Technische fiche
 • CONDROZ  Technische fiche
 • COTTAGE  Technische fiche
 • DAMME  Technische fiche
 • HERVE  Technische fiche
 • KNOSSOS  Technische fiche
 • OXFORD  Technische fiche
 • PALLADIO  Technische fiche
 • SPARTA  Technische fiche
 • VILLAGE  Technische fiche
 • VIKTORIA  Technische fiche

 

GEVELPLINTEN


Technische fiche
 

 

GEVELBEKLEDING


Technische fiche
 

DEKSTENEN


Een muurafdekking (deksteen) heeft tot doel een overmatige bevochtiging van het metselwerk te voorkomen door enerzijds het binnendringen van regenwater langs het bovenvlak van de muur te verhinderen en anderzijds dit water zo veel mogelijk naar buiten af te leiden.

De minimale vereisten waaraan daarom een deksteen moet voldoen:
- voldoende helling (min. 5%) naar buiten hebben om het afstromen van het water te vergemakkelijken
- voldoende over het vlak van het metselwerk uitsteken en voorzien zijn van een druplijst om een waterkering te vormen
- de voegen tussen de dekstenen moeten waterdicht zijn of voorzien van een systeem waardoor het binnendringen van water in de voegen wordt voorkomen (bv. drupsteen)
Bron: WTCB Kursus Konferentie 42

Verdere informatie per type dorpel kan U hieronder bekomen door de technishe fiche te downloaden:
 
 • VLAKKE DEKSTENEN  Technische fiche
 • AFWATERENDE DEKSTENEN  Technische fiche